Banqueta feta amb fusta de roure macis

Banqueta de roure