Cuines

Cuina de fòrmica blanca i bordeus amb taulell i frontal de fòrmica, tot molt lluent
Cuina amb portes de maple envernissat